Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • trawy
  • szczaw
  • = pokrzywa
  • = babka
  • komosa
  • bylica
  • ambrozja
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 07 - 09 sierpień 2020

Główny sezon pylenia traw zbliża się ku końcowi. Koncentracja pyłku tych pospolitych roślin wahać się będzie w zakresie od niskiego do średniego. Wzrasta intensywność pylenia silnie uczulającej bylicy. Na przeważającym obszarze kraju stężenie jej pyłku spodziewane jest na poziomie wartości średnich, a w górach - niskich. W bardzo wysokim stężeniu rejestrowane są spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 07 sierpień 2020 r.

Czytaj także

MOMESTER NASAL

Produkt leczniczy Momester Nasal aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

czytaj więcej