Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = trawy
  • pokrzywa
  • babka
  • komosa
  • bylica
  • nawłoć
  • ambrozja
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 04 - 06 wrzesień 2020

W powietrzu dominują zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Sezon pylenia silnie uczulającej bylicy zbliża sie ku końcowi, a stężenie jej pyłku w powietrzu nie przekracza już wartości niskich. Spada również stężenie pyłku pokrzywy, rejestrowane jest na poziomie średnim. W powietrzu obecny jest pyłek ambrozji, którego koncentracja może osiagać wartości średnie w Polsce Południowej i Centralnej. Stężenie pyłku traw i komosy nie przekracza poziomu niskiego.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 04 wrzesień 2020 r.

Czytaj także

MOMESTER NASAL

Produkt leczniczy Momester Nasal aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

czytaj więcej